top of page
  • Foto van schrijverTriplesol

Serieel of parallel; de beste omvormer voor jou

Bijgewerkt op: 22 nov. 2022

Serieel of parallel, wat heb ik nu nodig? – en hoe weet ik of ik de juiste omvormer ben aangeboden? Wij bevinden ons in een uitstekende positie om hier goed advies over te geven. Wij verkopen al sinds 2014 zonnepanelen. In het begin verkochten wij alleen serieel geschakelde systemen, want parallel geschakelde systemen had je toen nog niet echt. Sinds 2015 verkopen wij ook parallel geschakelde systemen. We hebben ons over de jaren goed kunnen informeren over de werking van systemen. Zelf hadden we veel vragen over de systemen, en we kregen er nog veel meer van klanten. Zodoende hebben we ons advies kunnen afstemmen op onze ervaringen. Wij adviseren onze klanten graag wat wij denken dat voor hen de beste keus is.


Op deze pagina lees je over:Het verschil tussen serieel en parallel

Veel mensen kennen het onderscheid tussen serieel of parallel nog vaag terug uit de schoolbanken. Wij proberen het altijd zo simpel mogelijk uit te leggen. Serieel wilt zeggen dat de panelen met elkaar zijn doorgelusd en daarmee een string worden. Parallel wil zeggen dat elke paneel voor zichzelf denkt en niet afhankelijk is van de productie van de andere panelen. Dat is enigszins een over-simplificering van het verhaal, maar het is een onderscheid waardoor het wel duidelijk wordt.


Onder de term serieel geschakelde omvormer, hangt één categorie: de string-omvormer. String-omvormers hebben ruimte voor 1, maximaal 2 strings. Één string bij een string-omvormer is een groep zonnepanelen dat in dezelfde oriëntatie moet liggen om goed te kunnen werken. De minimale stringlengte bij string-omvormers is drie panelen. Dat is zeker niet altijd mogelijk op Nederlandse daken. Dan is parallel echt de enige optie.


Onder de term parallel geschakeld, hangen in ons optiek twee categorieën. De één is het optimizersysteem van bijvoorbeeld SolarEdge. De ander is micro-omvormers. Goede voorbeelden hiervan zijn Enphase of APS. Wij installeren eigenlijk uitsluitend APS. Het grote voordeel van deze systemen is dat de panelen niet in dezelfde oriëntatie hoeven te liggen om toch in een string gezet te worden. Parallel geschakelde systemen zijn in die zin veel flexibeler. Een parallel systeem is technisch gesproken heel mooi, maar ook flink duurder dan serieel geschakeld.


De waarheid over dit onderwerp

Het is tijd voor wat harde feiten. In onze wereld praten veel mensen elkaar na, en dat heeft bij zonnepanelen als gevolg dat er heel veel mensen zijn met veel te dure systemen op hun dak. Zonnepanelen kopen is uiteindelijk een investering die je doet om geld te besparen. Als er vervolgens dan een systeem wordt gekocht dat flink duurder is dan noodzakelijk, is dat een gemiste kans. Voor een hogere opbrengst hoef je het zeker niet te doen: serieel produceert net zoveel als parallel, en in sommige gevallen zelfs iets meer.


In een ander artikel op deze website gaven wij advies over het kiezen van de juiste zonnepanelen. Daarin schreven we dat met het kopen van zonnepanelen je eigenlijk geen verkeerde keus kan maken. Bij omvormers denken we dus dat het een verkeerde keus kan zijn een parallel geschakeld systeem te kopen. Deze zijn vaak onnodig duur en hebben geen verbeterde opbrengst. Bovendien zijn parallel geschakelde systemen in onze beleving veel meer storingsgevoelig.


Onze ervaring met deze technieken

Wij verkopen sinds 2014 zonnepanelen en sinds 2015 verkopen wij al parallel geschakelde systemen. Toen was dat nog redelijk nieuw. De markt in Nederland was heel prijs-gedreven. Mensen kochten toen nog niet echt veel kwaliteit. De marges op installaties waren zo laag, dat heel veel bedrijven die toen bestonden er nu niet meer zijn. Iedereen concurreerde elkaar kapot. Wij hebben toen een wijs en moeilijk besluit genomen: wij gaan concurreren op kwaliteit. Het was een beetje een dood-of-de-gladiolen beslissing, omdat de markt voor kwaliteit toen nog heel klein was. Wij besloten als onderdeel van ons nieuw beleid alleen nog maar parallelle systemen aan te bieden.


Uiteindelijk is dit een heel wijze beslissing geweest. De markt in Nederland begon langzaam te veranderen. Normale mensen gingen zonnepanelen kopen en die maakten niet alleen maar beslissingen op basis van prijs, maar wilden ook goede kwaliteit producten. Met ons verhaal en de hoogwaardige producten waar we mee werkten, vonden we zo aansluiting.


Service op kapotte parallele producten

We verkochten twee parallel geschakelde systemen: optimizersystemen van SolarEdge of micro-omvormers van APS. Het liefst verkochten we SolarEdge. Dit waren toen al heel makkelijke producten om mee te werken en de ondersteuning in Nederland is altijd uitstekend geweest. Klanten vonden de systemen in gebruik prachtig. Vooral de apps van beide producten gooiden hoge ogen. Monitoring per paneel maakte een soort spelletje van het bezitten van zonnepanelen. Maar er was ook een keerzijde aan het succes van deze producten. Er raakte namelijk heel veel producten in het veld defect. Dit leverde veel ergernissen op omdat we als bedrijf eigenlijk er niet op waren ingericht al die kapotte producten te moeten gaan vervangen, ook al kregen we daar een vergoeding voor vanuit de fabrikant.


Herintroductie van serieel

Jarenlang hebben we zo doorgewerkt en Triplesol groeide gestaag tot we op gegeven moment op een dood punt terecht kwamen in 2019. De markt zat in een dip, en we kregen onze installaties niet meer verkocht. Een nieuwe medewerker bij ons zag alle opdrachten aan ons voorbij gaan. Hij maakte zich hard voor het herintroduceren van serieel geschakelde systemen. We hebben dat toen ook doorgezet. Sindsdien verkopen we zowel parallel- als serieel geschakelde systemen naast elkaar.


Anno 2022 - Serieel of parallel?

We werken nu alweer een poosje met serieel of parallel geschakelde systemen. We kunnen met zekerheid zeggen dat de voorkeur uitgaat naar het werken met serieel geschakelde systemen. Één van de redenen hiervoor is het gemak voor de installateurs om er mee te werken. Het is voor hun namelijk extra makkelijk om panelen gewoon door te lussen en de omvormer is ook heel makkelijk om op te zetten. Daarnaast zijn serieel geschakelde systemen heel makkelijk te ontwerpen en bestellen.


Veruit de belangrijkste reden om te werken met serieel, is dat de omvormers vrijwel geheel storingsvrij zijn. Wij hebben tot nu toe nog nooit een serieel geschakeld systeem hoeven vervangen. Het contrast met SolarEdge of APS is behoorlijk sterk omdat we bij deze systemen wel regelmatig terug moeten door een defect aan het product. Een serieel geschakeld systeem heeft dus niet alleen voor ons voordelen, maar ook voor de eindgebruiker. Uiteindelijk moet het doel namelijk zijn dat je geen omkijken hebt naar een zonnepaneelsysteem of het nu serieel of parallel is. Parallel is mooie techniek, maar een keuze voor deze producten lijkt dat doel een beetje in de weg te staan.


Wanneer wij serieel of parallel adviseren

Begrijp ons niet verkeerd: er is wat ons betreft echt nog wel een keuze tussen serieel of parallel. Parallel bieden we eigenlijk altijd aan als er meerdere dakvlakken zijn waarop gelegd moet worden. De reden hiervoor is dat een serieel geschakelde omvormer onmogelijk de juiste afstelling kan doen per paneel op moment dat de panelen de hele tijd heel anders geprikkeld worden.


Het verkopen van zonnepanelen is vaak niet helemaal onderhevig aan goed onderbouwde beslissingen. Heel veel mensen willen nu eenmaal parallel, en als wij daar als bedrijf niet in meegaan, vinden ze wel iemand die dat wel wil. We installeren dus nog volop parallel geschakelde systemen op daken en bij mensen die daar specifiek om vragen, maar het eigenlijk niet nodig hebben.


Op parallelle systemen zit doorgaans veel betere garantie en technische ondersteuning dan op serieel geschakelde omvormers. Mensen die aangeven dat garantie echt een onderwerp van zorg is voor ze, adviseren we ondanks de hogere prijs toch parallel te overwegen. Het servicetermijn dat wij geven is ook korter op serieel.


Schaduw

De belangrijkste reden waarom mensen vaak uitkomen bij parallel, is omdat ze schaduw op hun dak hebben. De angst voor schaduw is in veel gevallen overdreven. Het klopt dat in een pure serieel geschakelde opstelling, dat productie van het ene zonnepaneel de ander beïnvloedt. Vandaag de dag zijn zonnepanelen uitgerust met bypass diodes. Deze zorgen ervoor dat het paneel onderverdeeld is in groepen cellen die onafhankelijk van elkaar opereren. Als één cel binnen het groepje wordt getroffen door schaduw, sluit de groep in theorie zichzelf uit de keten. Zonnepanelen zijn dus per definitie parallel geschakeld. Het effect van schaduw is zo ook bij serieel geschakelde systemen geringer dan veel mensen denken. Als er sprake is van structurele schaduw, is het echter wel beter om te kiezen voor een parallel geschakeld systeem.


Hoe weet je of de juiste omvormer bent aangeboden

We proberen het zo simpel mogelijk te maken voor onze klanten, door te zeggen dat als ze maar 1 of maximaal 2 dakvlakken hebben, ze gewoon moeten kiezen voor een serieel geschakeld systeem. Parallel kiezen kan geen kwaad, maar het is een onnodig dure uitgave met geen verbeterd effect. Er zijn wel andere zaken waar je op moeten letten bij het kijken naar een offerte.


Een parallel geschakeld systeem kan altijd en wel vanaf 1 paneel. Die flexibiliteit heb je niet bij serieel geschakeld. Er zijn wat meer designregels gebonden aan een serieel geschakeld systeem dan aan een parallel geschakeld systeem.


Het is inderdaad mogelijk – en we hebben dit ook zien gebeuren – dat mensen offertes hebben van systemen die niet kunnen werken. Een goed voorbeeld hiervan – wat we wel eens tegenkomen – is dat er een omvormers is aangeboden voor twee dakvlakken waar maar een string op kan. Het is heel belangrijk dat je in je offerte een ontwerpplan tegenkomt van de string indeling, omdat dit soort beginnersfouten nog heel veel voorkomen.


Hiernaast zien we ook nog steeds heel veel dat omvormers met een te laag of te hoog vermogen worden aangeboden. De meeste omvormer fabrikanten hebben software ontwikkeld voor installatiebedrijven om ze de juiste omvormer te laten kiezen. Toch wordt die software niet altijd gebruik waardoor de omvormers niet altijd passen bij het aangeboden systeem. Ook hier geldt dus weer bij: zorg dat er een uitdraai is van de omvormer informatie in de offerte, of je nu serieel of parallel bent aangeboden.


1 of 3-fase

Het onderwerp van welke fase omvormer je bent aangeboden staat los van parallel of serieel. Wat we veel tegenkomen zijn offertes die ten onrechte met 1-fase of met 3-fase zijn aangeboden. Dat kan erg vervelend zijn, want een 1-fase omvormer zetten op een 3-fase aansluiting kan niet altijd. Een 3-fase omvormer zetten op een 1-fase aansluiting kan al helemaal niet. Wij adviseren om goed na te gaan in de offerte welke omvormer precies is aangeboden en waarom deze is aangeboden.


Uitbreiden op een omvormer

Veel mensen verwachten in de toekomst nog een hoger verbruik te krijgen. Dit is een reden om extra kritisch te kijken naar de omvormer die je aangeboden bent. Het is namelijk niet handig dan een omvormer te hebben waar geen uitbreiding op plaats kan vinden.


Op string-omvormers is het heel moeilijk uit te breiden, omdat deze simpelweg niet aan gaan als er te weinig spanning op binnenkomt. Als er te veel panelen op een string-omvormer worden geplaatst, kan deze makkelijk kapot gaan en valt de omvormer niet meer onder garantie. De enige optie die je eigenlijk hebt als je later meer panelen denkt te gaan plaatsen, is voor parallel te kiezen. Op parallel het heel eenvoudig uitbreiden, mits je er van tevoren rekening mee houdt. Het makkelijkste systeem om op uit te breiden, is SolarEdge. Wij adviseren om in het offerteproces om een grotere omvormer te vragen waar ruimte op is voor meer panelen. Dit heeft meestal geen consequenties voor de productie van het systeem. Uitbreiden op een micro-omvormer systeem kan, maar vaak moet er dan alsnog een nieuwe kabel worden getrokken naar de groepenkast i.v.m. de maximale stringlengte bij een micro-omvormer systeem.


Batterijen met parallel of serieel

De beste optie voor de toekomst is een beetje moeilijk om te zeggen. Er zijn sowieso opties voor zowel parallel als serieel. Goede opties zelf. Wij denken dat de beste optie toch zal zijn een parallel geschakeld systeem van SolarEdge. De omvormer hoeft daarbij niet onnodig AC stroom te maken. De gelijkstroom van de zonnepanelen kan linea recta doorgesluisd worden naar de batterij. Het geïntegreerde SolarEdge energy management systeem is al echt goed uitgedacht voor de toekomst. We zeggen de toekomst, want nu is het echt nog niet van toepassing. Lees anders hier meer over het onderwerp batterijen.


Slotopmerkingen over dit onderwerp

Het is vrij makkelijk om de juiste omvormer te kiezen. Als de situatie eenvoudig is waarbij alle panelen maar één of twee kanten op staan, kun je het best kiezen voor de goedkopere serieel geschakelde oplossing. Dat er af en toe schaduw op het dak is, maakt niet zo heel veel uit. Het enige moment waarop je niet kiest voor serieel, is als je verwacht in de toekomst uit te gaan breiden met meer panelen. Daarnaast is parallel een goede optie op moment dat er een complex legplan is met verschillende dakoppervlakken. Als je verwacht in de toekomst uit te breiden, kun je nu al rekening daarmee houden en een grotere omvormer nemen. Aandachtspunten bij het controleren van je aanbod is te kijken of wel het juiste soort omvormer is aangeboden op gebied van string mogelijkheden, fases en of het vermogen klopt met het systeem dat is aangeboden.

153 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page