top of page

Schades

Waar gehakt wordt vallen spaander; het overkomt de beste installateurs waar wij mee werken. Er kan van alles kapotgaan op een locatie tijdens het installeren. Je ziet knullige zaken als bijvoorbeeld tuinmeubels die geraakt worden door gereedschap dat valt of beschadigingen aan deuren of kozijnen door ladders die onzorgvuldig getransporteerd worden. Sommige schades ontstaan direct al bij het installeren; sommige schades ontstaan als gevolg door een fout tijdens het installeren of komen pas later aan het licht. Hoe dan ook nemen we altijd onze verantwoordelijkheid zolang duidelijk is dat de schuld van de schade ook bij ons ligt. De installateurs zijn goed verzekerd en de schaarse schades die zich voordoen bij ons werk zijn meestal klein.

 

In dit artikel lees je over:

 

Verantwoordelijkheid

Lekkages

Schade bij derden

Wie lost het op?

Protocol schade

triplesol2016-20kopie.jpg

Verantwoordelijkheid

De Nederlandse consumenten regelgeving is zonneklaar: als er werkzaamheden hebben plaatsgevonden en er is binnen 6 maanden een gebrek aan het systeem of een schade naar voren gekomen (zoals bijvoorbeeld een lekkage), dan is het aan de installateur om aan te tonen dat deze niet door hem is veroorzaakt. Bij Triplesol zul je 9/10 keer die discussie niet hoeven te voeren omdat onze installateurs eerlijk zijn over wat ze doen en aandachtig werken.

Lekkages

Bij lekkages heb je de extra dimensie van onzekerheid; dat je niet weet waar die zich bevindt. Lekkages op platte daken zijn daar erg nijpend bij, omdat je niet weet of het komt doordat het dak als geheel de installatie niet kan dragen, of dat de installateur gewoon er iet scherps op heeft laten neerkomen. Structurele verzakkingen waarschuwen we voor in de offerte en dat deze voor eigen risico zijn. In de geschiedenis van Triplesol zijn verzakkingen niet voorgekomen, maar bij andere bedrijven wel. Op schuine daken wordt de lekkage meestal veroorzaakt door een pan die niet goed is teruggezet. Het is in die zin makkelijk op te lossen. Bij dakkapellen lijkt het soms of de lekkage van het platte dak komt, maar ontstaat het juiste door een pan die iets hoger op het dak niet terug is gezet. Wij hebben ook meldingen gekregen van lekkages door sneeuwval. Hierbij handelde het zich over wind dat sneeuw onder de pannen blaast. Dat is helaas niet de schuld van de panelen. Daar hebben meer huizen last van, ook waar er geen panelen op het dak liggen. Lekkage door zonnepanelen is 95% van de tijd acuut en ontstaat zo gauw er geïnstalleerd is. We komen dan zo gauw mogelijk terug om de lekkage te verhelpen. Alle gevolgschade is daarbij voor onze rekening. Van lekkages die later ontstaan is het altijd de vraag of deze een verband hebben met het installeren van de zonnepanelen.

Anker 1
Anker 2

Schade bij derden

Soms lijden derden schade als gevolg van de werkzaamheden van Triplesol. Omdat wij geen contract hebben met die derde hebben we liever dat die schade buiten ons om wordt geregeld met de installateur op locatie. 

Anker 3

Wie lost het op?

We proberen alle schades zoveel mogelijk door de installateurs zelf op te laten lossen. We zijn wel het aanspreekpunt voor klanten maar ook een doorgeefluik naar installateurs die voor de schade moeten betalen en eventuele reparaties moeten uitvoeren. Wij blijven wel aansprakelijk voor alle schade die uit hun werkzaamheden voortkomt.  

Anker 4

Protocol schade

 1. Geef alsjeblieft zoveel mogelijk informatie over het voorval. We vragen om genoeg foto’s van de situatie om deze goed te kunnen beoordelen. Uit foto’s kunnen we soms al de oorzaak van iets achterhalen of bepalen waar het probleem zich bevindt.
   

 2. Wij hebben altijd het recht om een schade zelf te onderzoeken en eventueel ook te herstellen. We vragen je ons de gelegenheid hiervoor te geven. Eventueel kan een agent van de verzekering de schade willen bekijken als het gaat om een hele grote schade. Uiteraard kunnen we veel zaken niet zelf herstellen en zien we af van ons recht tot herstel. In dat geval kan een derde partij een offerte maken. Meestal kiest de klant zelf een partij uit die ze de opdracht toevertrouwen.
   

 3. We overleggen met onze installateurs over vergoeding van schade en hoe ze e.e.a. aangeleverd willen hebben qua documentatie. Het is gebruikelijk dat je een offerte aanvraagt voor de herstelwerkzaamheden en dat deze eerst door ons bekeken wordt alvorens akkoord wordt gegeven.
   

 4. Indien akkoord kunnen de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd en kan de factuur meestal direct doorgezet worden naar de installateur, naar ons, of je betaalt deze en vertrouwt erop dat wij de factuur zullen terugbetalen. Het hangt even van de situatie af wat het meest logisch is.
   

 5. Het kan een pijnlijk proces worden dat veel aandacht opeist, maar het kan ook een heel makkelijk proces zijn. Zeker als iedereen weet waar die aan toe is en ruiterlijk te werk gaat, is de schade zo verholpen.

 

Als een klant afwijkt van dit proces en simpelweg een factuur opstuurt, betalen we hem niet. Bovenstaand proces is simpelweg hoe we het in Nederland met elkaar hebben afgesproken en is opgetekend in de AV. Het protocol is dwingend.

Anker 5

Belangstelling in een offerte?
Doe vandaag nog je aanvraag.

bottom of page