top of page
  • Foto van schrijverTriplesol

Btw terugvragen zonnepanelen

Bijgewerkt op: 14 jul. 2022

Wij regelen de btw-teruggave zonnepanelen gratis voor onze klanten en de wachttijd is ongeveer 4-6 maanden voordat de btw terug wordt gestort door de Belastingdienst. Voor de meeste mensen in Nederland is bekend dat de btw voor de aankoop van zonnepanelen kan worden teruggevraagd, maar niet iedereen weet hoe. Dit artikel geeft een achtergrond en vertelt over de do’s en dont’s van het terugvragen van de btw.


Eerst was het terugvragen van de btw veel simpeler geregeld, maar sinds 2020 is de regelgeving wat ingewikkelder geworden. Daarbij is het belangrijk om goed scherp te hebben welke situatie voor jou geldt. Veel kennis over dit onderwerp hebben we zelf in huis, maar voor de echt lastige situaties kunnen we de vraag altijd voorleggen aan Nationale Belasting Adviseurs – het boekhoudkantoor waar we de btw-teruggave zonnepanelen voor al onze klanten onder brengen.


Op deze pagina lees je over:De btw-uitzondering voor zonnepanelen bezitters

In het Fuchs arrest van 2013 is vastgelegd dat wie zonnepanelen heeft voor de wet een ondernemer is. Zoals misschien wel bekend, hoeven ondernemers ook geen btw te betalen. Dat moeten alleen consumenten. Het betekent wel dat de zonnepanelen bezitter btw-plichtig wordt. Het betekent evengoed dat de btw over de aankoop van de zonnepanelen terug kan worden gevorderd. Dit gaat over het hele aanneem bedrag, incl. eventuele noodzakelijke aanpassingen in de meterkast. Omdat de Belastingdienst er niet bij gebaat is dat elke kleine ondernemer btw-aangifte zonnepanelen gaat doen, is er een drempel en deze heet de KOR (Kleine ondernemingsregeling).


De KOR en het forfait

Voor de KOR kom je al in aanmerking als je minder dan € 20.000 omzet per jaar verdient met je bedrijf. Een normaal zonnepaneelinstallatie bespaart ongeveer € 900,- per jaar. Bijna iedereen met zonnepanelen kan dus aanspraak maken op de KOR en dus ook de btw terugkrijgen. Helaas gaat de KOR niet direct in werking. Het eerste jaar moet je een beetje btw betalen in de vorm van het forfait. Dat forfait is een standaardprijs op basis van de maat van het systeem. Voor elke 1000 Wp die je op je dak legt, moet je ongeveer € 20,- forfait betalen. Een gemiddeld systeem van 3600 Wp heeft dus een forfait van € 80,-. Vanaf het eerstvolgende kalenderjaar hoef je dat forfait niet meer te betalen, en dus ook geen btw meer.


Het belangrijkste kenmerk van de KOR, is waarschijnlijk dat de ondernemer binnen de KOR ook geen btw-aangifte hoeft te doen: je wordt ontslagen van je administratieve verplichting, heet dat mooi. Dit is geen overbodige luxe voor veel mensen. Btw-aangifte zonnepanelen wordt doorgaans gezien als een minder leuk onderdeel van het kopen van zonnepanelen gezien.


Uitzonderingen bij het terugvragen van de btw


ZZP'ers

  • Mensen die al ZZP’er zijn, kunnen de btw wel terugvragen, maar hebben hier geen baat bij. De zonnepanelen worden in zulke gevallen gezien als een productiemiddel van je bedrijf. Als jouw eenmanszaak boven de € 20.000, - omzet draait, zul je btw moeten betalen over de productie van de zonnepanelen. Dat zal dan in de vorm zijn van het jaarlijks terugkomende forfait. Ook al is die niet bijster hoog, het is dan beter de btw niet terug te vragen. 25 jaar € 40,- forfait betalen, bijvoorbeeld, is toch € 1000,-. Mensen die een bv hebben of een VOF, hebben van dit punt uiteraard geen last.

Energiecontract staat niet op jouw naam

  • Je kunt alleen de btw terugvragen als het energiecontract van het pand ook op jouw naam staat. Als je dus de partner bent van een ZZP’er, en je wilt op jouw naam de btw terugvragen om bovengenoemde te voorkomen, dan zul je dus ook moeten zorgen dat het energiecontract op jouw naam komt te staan. Het wijzigen van de tenaamstelling is doorgaans heel makkelijk geregeld met een telefoontje of een e-mail. Enige elektriciteitsmaatschappij doet wel eens moeilijk over dit onderwerp. Het is daarom goed vooraf even te informeren.

Zakelijk contract op woonadres

  • De btw-teruggave zonnepanelen zal uiteraard niet gaan als het energiecontract al op naam van een bedrijf staat, oftewel een zakelijk energiecontract. Als je al een bedrijf hebt, kun je natuurlijk al de zonnepanelen als bedrijfsuitgave opvoeren. Voor mensen die kantoor aan huis hebben, geldt dat niet. Je moet immers aannemelijk maken dat de stroom die geconsumeerd wordt zakelijk is en niet privé. Dat is voor de meeste mensen met kantoor aan huis niet te doen, tenzij ze gebruik maken van een tussenmeter.

Factuurbedrag boven de € 14.404, - incl. btw

  • Als het factuurbedrag incl. btw boven de € 14.404, - is, zul je niet het hele btw-bedrag dat je terugkrijgt mogen behouden. Je zult dan elk jaar, 4 jaar lang, 1/5de van de btw terug moeten betalen aan de belastingdienst. Je houdt dus dan maar 20% over van de btw-teruggave zonnepanelen. Het is het vaak nog wel waard. Wij proberen altijd offertes te maken die onder deze drempelwaarde uitkomen, zodat onze klanten vol gebruik kunnen maken van de btw-uitzondering voor zonnepanelen.

Systemen met een productie hoger dan 10.000 Wp

  • Vaak zijn systemen van meer dan € 14.404, - automatisch ook meer dan 10.000 Wp. Systemen van meer dan 10.000 Wp worden door de wet gezien als niet-particuliere systemen. Hier wordt geen forfait voor berekend. Er wordt puur gekeken naar het daadwerkelijk teruggeleverde stroom én hoeveel stroom u intern voor privé en zakelijke doeleinden heeft gebruikt. Vaak komt deze rekensom wel voordeliger uit voor mensen met grote installaties, dan het staffel systeem van € 20,- per 1000 Wp. Mocht de offerte toch boven de € 14.404, - en 10.000 Wp uitkomen, dan is het handig om een administratie bij te houden waar NBA overigens mee kan helpen.

Wat Nationale Belasting Adviseurs (NBA) doen

Het belangrijkste wat NBA doet, is dat ze in contact treden met de belastingdienst namens onze klanten. Zij verzorgen voor onze klanten de btw-teruggave zonnepanelen. NBA registreert onze klant als ondernemer en ze voeren namens de klant het contact met de Belastingdienst. De btw-aangiften worden door NBA ingediend en NBA meldt onze klanten aan voor de KOR. Hierdoor worden onze klanten ontslagen van administratieve verplichtingen, zoals hierboven geschreven. NBA heeft een online portal gemaakt waarin onze klanten het traject van btw-teruggave zonnepanelen makkelijk kunnen volgen. Hiernaast treedt NBA op als vraagbaak voor complexere kwesties.


Aanvragen op naam van een partner

Het hele probleem van ZZP’er zijn wordt natuurlijk makkelijk omzeild door de zonnepanelen factuur op naam van een partner te zetten die dat niet is. Wat daarbij bedacht moet worden, is dat de factuur wel op naam van de partner gezet moet worden. Het maakt niet uit vanuit welke rekening de factuur betaald wordt. Dat wordt niet gecontroleerd. We kunnen ook een factuur later nog aanpassen, als dit verhaal nog niet helemaal duidelijk was. Zolang je partner verder niet ZZP’er wilt worden, heeft het ook geen gevolgen. Als dat wel zo is, kan dit wel van belang zijn. In dat geval geldt namelijk strikt genomen hetzelfde als voor elke ZZP’er.


Niet btw-plichtige ondernemers

Het hele probleem van ZZP’er zijn wordt natuurlijk makkelijk omzeild door de zonnepanelen factuur op naam van een partner te zetten die dat niet is. Wat daarbij bedacht moet worden, is dat de factuur wel op naam van de partner gezet moet worden. Het maakt niet uit vanuit welke rekening de factuur betaald wordt. Dat wordt niet gecontroleerd. We kunnen ook een factuur later nog aanpassen, als dit verhaal nog niet helemaal duidelijk was. Zolang je partner verder niet ZZP’er wilt worden, heeft het ook geen gevolgen. Als dat wel zo is, kan dit wel van belang zijn. In dat geval geldt namelijk strikt genomen hetzelfde als voor elke ZZP’er.


Hoe ziet het proces eruit van een btw-teruggave zonnepanelen?

De wachttijd kan variëren doordat het sommige momenten drukker bij de Belastingdienst is dan andere. Zeker in het voorjaar is het extra druk, want dan kopen de meeste mensen zonnepanelen.


1 – Wij leveren de gegevens van de klant aan bij NBA


2 – NBA controleert of de gegevens volledig zijn en correct.


3 – NBA dient een verzoek in bij de Belastingdienst om de klant te registreren als zonnepaneelhouder. Antwoord hierop ontvangt NBA meestal binnen 6 weken.


4 – De btw-plicht wordt door de Belastingdienst bevestigd en dan dient NBA de aangifte in voor het terugvragen van de btw.


5 – De belastingdienst gebruikt ongeveer 8 tot 12 weken om de aangifte te beoordelen. Een aangifte wordt nooit afgewezen, tenzij er sprake is van fraude.


6 – In de laatste stap van het proces komt er een beschikking waarin het btw-bedrag wordt toegekend, minus het verschuldigde forfait.


Aangifte inkomstenbelasting

Het hele proces van btw-teruggave zonnepanelen staat helemaal los van je aangifte inkomstenbelasting. Je inkomstenbelasting doe je als privépersoon. Je hoeft in je inkomstenbelasting niet te vermelden dat je zonnepanelen hebt of de kosten of opbrengsten hiervan op te geven.


Moment van aangifte btw-teruggave zonnepanelen

Het moment van aangifte is ook bepalend voor hoelang het duurt om de btw terug te krijgen. Aan het begin van het kwartaal moet je langer wachten tot je aangifte kunt doen, dan aan het einde van het kwartaal. Je kunt namelijk pas aangifte doen, als het kwartaal voorbij is. Soms zal NBA vragen een gescheiden betaling te doen aan de Belastingdienst, doordat een bepaalde datum is verstreken. Schrik hier niet van. Dit is geen phishing.


Meerdere brieven van de belastingdienst

Tijdens het traject zul je van de belastingdienst meerdere brieven ontvangen. Met deze stukken hoef je niets te doen. NBA heeft ze niet nodig en ze verzoeken dat je deze niet naar ze toe probeert te sturen. Ook al staat er in de brief van de Belastingdienst dat je dit wel moet doen, doe het dan toch niet. Dit is het verzoek van NBA zelf. De stukken die je kunt verwachten zijn:


1 – Een brief met gebruikersnaam en wachtwoord

2 – Het btw-identificatienummer

3 – Brief dat je bent aangemeld voor de KOR.


Ons advies is deze brieven goed te bewaren op een veilige plek, ook al hoef je er niet iets mee. Zelf word je geadviseerd 7 jaar de factuur te bewaren op een plek waar je hem terug kunt vinden. Het is overigens niet nodig om direct de aanvraag voor de btw in te dienen nadat de installatie geplaatst is. Het kan tot maximaal 5 jaar na de aanschaf van de zonnepanelen. Wel vervalt het recht op bezwaar op een gegeven moment. Elk jaar dat je het niet doet, moet je wel forfait betalen. Zoals hierboven staat, melden wij je direct na installatie aan. Deze informatie is alleen ter kennisgeving.


Wat NBA niet kan doen

NBA is erkend belastingconsulent voor btw-teruggave zonnepanelen en handelt langs de richtlijnen van het AVG. Toch is het vanwege privacyregelgeving niet mogelijk voor NBA om het bankrekeningnummer door te geven aan de Belastingdienst. Dat moet je zelf doen, maar het is niet moeilijk. Ook al is je bankrekeningnummer al bij de belastingdienst bekend, moet deze handeling toch apart worden verricht. Het doorgeven van het bankrekeningnummer kan gewoon via DigiD. Hieronder een filmpje hoe dat moet.


Uitbreiden naar meer zonnepanelen

Het elektriciteitsverbruik van de meeste mensen gaat nu eenmaal groeien. Warmtepompen, elektrische auto’s – noem maar op. Toch is dat voor de meeste mensen nu nog niet direct aan de orde. Ze denken pas over een poosje meer stroom nodig te hebben, maar willen wel alvast voorbereid zijn op die verandering. Ze nemen nu bijvoorbeeld al een grotere omvormer waar later meer panelen op bijgeplaatst kunnen worden. Helaas moeten zij wel iets slims dan bedenken om de btw over de zonnepanelen terug te kunnen krijgen. Mensen die binnen het kalenderjaar uitbreiden, hebben niets te vrezen. Ze kunnen gewoon de btw terugvragen. Dat is echter een minderheid. De meeste breiden pas later uit. Voor hen wordt het lastiger om de btw terug te krijgen.


Bij het aanvragen van de KOR duurt het tenminste 3 jaar voor je opnieuw beroep mag doen op die regeling. Wanneer je in de KOR zit, kun je geen btw meer aftrekken voor toekomstige inkopen. Je mag ook geen btw in rekening brengen over eventuele verkopen die je doet. Het betekent dat je ook niet nogmaals btw terug kan vorderen over de uitbreiding op je zonnepanelen. Dit wordt namelijk gezien als een nieuwe aankoop waarvoor je btw-plichtig bent, omdat je gebruik maakt van de KOR.


Na die 3 jaar kun je jezelf makkelijk afmelden voor de KOR, alleen je niet gelijk weer aanmelden. Je bent dan een normale ZZP’er geworden die btw-plichtig is over de teruggeleverde stroom. Niet een heel aantrekkelijk scenario, omdat je dan jaarlijks het forfait moet gaan betalen. Het is dan beter in de KOR te blijven en de btw op de aankoop gewoon te betalen.


Een tweede set zonnepanelen als je bent verhuisd

Als je bent verhuisd, dan geldt voorafgaande gelukkig niet. Je kunt gerust nog een keer de btw terugvragen alsof je het proces voor de eerste keer doet, alleen moet je vooraf wel de Belastingdienst contacten hierover. Je vraagt hen je OB-nummer te annuleren. Dat schrijven richt je aan Postbus 2770, 6401 DG te Heerlen. Een kattenbelletje met het verzoek de OB af te voeren vanwege dat je bent gestaakt met ‘het verkopen van stroom’, is hiervoor al voldoende. Wacht wel met het plaatsen van de zonnepanelen tot je bevestiging hebt gekregen van de belastingdienst. De nieuwe bewoners op jouw adres kunnen evengoed op eigen naam de btw-teruggave zonnepanelen regelen over een uitbreiding op de bestaande set zonnepanelen. Iedereen begint weer met een schone lei.


Stichtingen, VvE's, instellingen en/of verenigingen

Triplesol helpt regelmatig VVE’s met zonnepanelen. Voor deze organisaties geldt ook de KOR. Wel kijkt de Belastingdienst naar het aandeel van de stroom dat zelf geconsumeerd wordt en bepaald op basis daarvan hoeveel btw terug wordt gegeven over de aankoop. Het is dus goed mogelijk dat niet het hele btw-bedrag teruggegeven wordt.

195 weergaven0 opmerkingen

留言


bottom of page