Er komt een subsidie zonnepanelen in plaats van de salderingswetgeving II

Dit artikel is de tweede uit het tweedelige “Er komt een subsidie zonnepanelen in plaats van de salderingswetgeving “. Klik op de link om deel één te lezen.

Subsidie zonnepanelen

Subsidie zonnepanelen? Je bedoelt naast salderen? Nee. Nog geen drie maanden geleden maakte VVD minister Kamp van Economische Zaken bekend dat de salderingswetgeving in alle waarschijnlijkheid zou blijven bestaan tot 2023. Dat is nu alweer veranderd, ondanks dat de VVD de grootste partij is in de coalitie. De salderingsregeling duurzame elektriciteit – want salderen heeft niet alleen op zonnepanelen betrekking – wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. In het regeerakkoord staat niet wat voor regeling dat precies wordt, wat niet raar is voor een regeerakkoord. Die bevatten immers altijd maar een uitzetting van de hoofdlijnen. In de wandelgangen wordt er echter gefluisterd over een terugleversubsidie; een subsidie zonnepanelen. Namelijk, op verzoek van informateur Zalm heeft het Centraal Planbureau (CPB) het regeerakkoord doorgerekend. In het rapport over de salderingsregeling schrijft het CPB:

“De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. … Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd, taakstellend voor 300 miljoen euro.”

Met andere woorden, het salderen wordt simpelweg vervangen door een systeem waar het niet uitmaakt of nu binnen of buiten het eigen verbruik wordt opgewekt. Dat heeft vooral voor huiseigenaren met een beperkt dakoppervlakte, flinke nadelen. Voor bedrijven of huisbezitters met een groot garage dak, komt het weer veel beter uit. Mensen die nu nog niet hun maximale dakoppervlak hebben benut, zullen hierdoor waarschijnlijk meer panelen gaan nemen. De nieuwe subsidie zonnepanelen kost het rijk 213 miljoen euro in 2020 en 240 miljoen euro in 2021. Aan de andere kant wordt in deze jaren 207 miljoen euro (2020) en 240 miljoen euro (2021) minder uitgegeven aan de salderingsregeling. Concluderend moeten we dus stellen dat aan de overheidskant er niet een substantieel verandering in inkomsten plaats zal vinden in de eerstvolgende twee jaar. Het is vooral de zonnepanelenbezitter die een reductie zal zien in het rendement terwijl toekomstige bezitters worden aangespoord zoveel mogelijk panelen te nemen.

Subsidie zonnepanelen
Mooie zonnepanelen

Het lijkt daarmee of de regering maar lauwtjes reageert op de behoefte voor additionele subsidie zonnepanelen in de PV-markt. Echter, de regering ziet zeker graag meer zonnepanelen in Nederland, maar in plaats van het extra te stimuleren, hoopt het dat de markt haar werk zal doen om de prijzen van zonnepanelen te drukken en op die manier het interessant te maken voor de burgers om ze toch aan te schaffen. In zijn algemeen, naarmate de expertise en ervaring in de bouwsector toenemen, zullen de kosten dalen en kan de verduurzamingsmarkt meer op eigen benen komen te staan, verwacht het kabinet.

Aanpassing Energiebelasting steuntje in de rug subsidie zonnepanelen en andere hulpmaatregelen.

Het nieuwe regeerakkoord kondigt een verhoging aan van de energiebelasting op gas en elektriciteit. Voor de consument betekent dit in feite: de vervuiler betaalt. Onderdeel hiervan is de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector. Hierdoor ontstaan prikkels voor energiebesparing, emissiereductie en het zelf decentraal opwekken van elektriciteit, zoals met zonnepanelen. Aan het eind van de kabinetsperiode plant de regering dat nieuwe huizen en andere nieuwe gebouwen niet meer op gas verwarmd worden. Dat betekent een overstap op warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet. Gezien de elektriciteitsvraag hiervan, zal de burger eerder geneigd zijn om zijn eigen elektriciteit op te wekken met zonnepanelen. Een ander graag-geziene verandering is dat het kabinet zich toe wilt leggen op het voorhanden maken van gebouw-gebonden financiering dat gebruikt kan worden om besparingsopties aantrekkelijk te maken voor particuliere woningeigenaren. Dit zou vooral belangrijk kunnen zijn voor mensen die nu niet de middelen hebben om in zonnepanelen te investeren, maar wel graag daarvoor een lening willen afsluiten; zeker als deze tegen een lager rente-tarief is dan het rendement van de zonnepanelen. Er komt ook een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Benieuwd naar de rest van het regeerakkoord? Klikt u op de link. Voor een zelf-geassembleerde offerte voor zonnepanelen, bezoekt u onze prijsindicatie tool.

Hoe moet ik omvormers vergelijken?

Omvormers vergelijken is niet zo makkelijk en toch heel belangrijk. Over het algemeen beginnen mensen een offertegesprek door ons vragen over de zonnepanelen te stellen. En natuurlijk, zonnepanelen zijn belangrijk. Maar ze zijn nog lang niet zo belangrijk als de omvormer. De omvormer is het brein van de installatie. Als er een paar slechte zonnepanelen tussen zitten, haalt een goede omvormer er alles uit wat er in zit. Andersom – als u fantastische zonnepanelen hebt, maar een slechte omvormer – zal uw systeem zwaar daaronder lijden.

Omvormers vergelijken
Mooie zonnepanelen met SE15 K omvormer van SolarEdge

Omvormers vergelijken: parallel en serieel omvormers

Mijnzonnepaneelofferte.nl is een website met een duidelijke voorkeur voor bepaalde omvormers boven andere. U moet het zo zien; er zijn twee soorten omvormers: parallel en serieel. Beide worden nog veel in Nederland toegepast en wij hebben in het verleden ook beide soorten geïnstalleerd. Sinds een jaar of twee doen we dat niet meer. Het is allemaal parallel geworden. De belangrijkste reden daarvoor is het soort klanten dat wij aantrekken. Vooral in het begin was de zonnepanelen markt extreem prijs gedreven, ook met omvormers vergelijken. Dat is wel veranderd ten gunste van een consumentenprofiel dat nog steeds kritisch is, maar ook veel meer naar kwaliteit en service kijkt. Binnen dat kader hoort een parallel geschakeld systeem nu eenmaal veel beter thuis dan een serieel geschakeld systeem.

Monitoring parallel geschakelde omvormers

Omvormers die gebruik maken van een parallelle schakeltechniek hebben veel voordelen ten opzichte van serie geschakelde omvormers. U  kunt van elk paneel precies bij houden wat de opbrengst daarvan is. Dat kan met een serieel geschakeld systeem alleen per string. Dat heeft als nadeel dat als er iets aan de hand is met één van de panelen, u alleen ziet dat de string niet meer functioneert aan de lagere opbrengst of algehele uitval. Buiten uw garantietermijn is dat best een kriem, omdat u dan zelf verantwoordelijk bent voor het achterhalen van een garantiekwestie met één van uw panelen en niet de installateur. U zou dan eigenlijk alle panelen van het dak moeten halen en één voor één moeten testen door een speciale monteur met de juiste apparatuur daarvoor aan te nemen. Dat is een kostbare aangelegenheid en kost veel meer dan in eerste instantie te kiezen voor een parallel geschakelde systeem. Natuurlijk komt het niet zo vaak voor dat zo’n situatie zich voordoet – dat een paneel kapot gaat – maar zo nu en dan wel. Is uw systeem parallel? Dan wordt een uitdraai van de spanningsgrafiek van een paneel als voldoende geaccepteerd om een nieuw paneel of vergoeding te krijgen van de paneel fabrikant.

Parallel geschakelde omvormers hebben hogere opbrengst

Er zijn over de jaren meerdere onderzoeken geweest naar het rendement van omvormers. Als vuistregel gebruiken wij voor de opbrengst van een serieel geschakeld systeem dat hij 86% van het vermogen haalt bij een ideale zonligging. Bij een parallel geschakeld systeem haalt hij gewoon 100%. Het extra rendement heeft als belangrijk effect dat uw terugverdientijd ook snel daalt. Een parallel geschakeld systeem verdient zich daardoor net zo snel terug als serieel en daarna hebt u een hogere opbrengst. Wij zouden het moeten weten omdat wij een testopstelling op het dak hebben met SolarEdge en al voldoende systemen van beide soort hebben draaien in de buurt. Wij houden contact met onze eerste klanten dus we weten wat hun systemen produceren.

Omvormers vergelijken
Kleinere installatie op woonhuis met SE3000 omvormer van SolarEdge

Het gaat langer mee

De drie parallele systemen die wij in onze tool hebben, hebben alle drie een veel langere garantie dan gemiddelde string-omvormers.  De belangrijkste omvormerfabrikant, SMA, zit op slechts vijf jaar en naar wij hebben vernomen is de opvolging van garantiekwesties ook niet alles dat voorgespiegeld wordt door het Duitse bedrijf.  Andere omvormerfabrikanten zitten maar op 10 jaar, terwijl SolarEdge, APS en Enphase op 12, 20 en 20 jaar zitten respectievelijk. Toch is eigenlijk de garantie van SolarEdge het beste. Binnen het garantietermijn wordt een product van SolarEdge namelijk gewoon vervangen. Daarnaast vergoedt SolarEdge de installateur om het probleem te verhelpen. De andere twee doen dit niet. Van de twee is de garantie van APS nog het beste. Enphase vergoed alleen de dagwaarde van het kapotte onderdeel. SolarEdge garantie  is ook nog eens uit te breiden tegen een vrij lage vergoeding. Een enkelfase systeem tot de SE3680 kost maar € 125,- om uit te breiden naar 20 jaar. Als u daar het prijsverschil vanaf haalt tussen Enphase en SolarEdgde, bijvoorbeeld, hebt u en betere garantie en bent u goedkoper uit. Daarnaast is SolarEdge geweldig in Nederland vertegenwoordigd. De helpdesk in Vianen is goed bemand met heel deskundige mensen die heel benaderbaar zijn en geduldig.

Wij kijken gratis met u mee

Zonnepaneelsystemen zijn nu eenmaal niet iets waar u als consument dagelijks mee te maken hebt. Omvormers vergelijken vraagt gewoon wat kennis. Als er iets aan de hand is, dan wilt u ook graag dat er een expert naar kijkt. Zeker buiten het garantietermijn, is dat behoorlijk kostbaar. Niet als u een parallel geschakelde systeem hebt. Wij hebben namelijk een database waarin live de productie van elk parallel geschakeld systeem dat wij geplaatst hebben staat. Wij kunnen van elk paneel zien wat hij doet en wanneer een probleem is ontstaan. Het is voor ons een kleine moeite en we doen het graag voor u. Met een serieel geschakeld systeem staat u er echt alleen voor, tenzij u een additioneel service-contract afsluit.

Conclusie over omvormers vergelijken

Wij zijn niet een onafhankelijke, onpartijdige website voor omvormers vergelijken. Wij hebben een commerciële insteek, namelijk systemen verkopen. Maar we willen wel graag de beste soort systemen verkopen. Als een systeem niet goed functioneert, draaien wij ervoor op en dat willen we koste wat het kost voorkomen. Een goed werkend systeem, is natuurlijk ook in uw belang. Wij kunnen niet in uw portemonnee kijken, en wij kiezen onze klanten niet uit – zij kiezen ons uit. Toch willen we u op het hart drukken eerst te zien wat voor systeem u wordt aangeboden, voor u naar de prijs kijkt. Iedereen kan een beter doel bedenken voor € 600,- dan het uit te geven aan een product dat marginaal beter is. Maar het is niet marginaal beter: parallel levert u veel meer opbrengst op en dekt u risico’s veel beter af. Of u daarna nog kiest voor Enphase, Solaredge of een ander, dat is aan u. U kunt meer lezen over de verschillen tussen SolarEdge en Enphase, elders op deze blog.

Bekijk nu de prijzen van de systemen in onze zonnepanelen prijsindicatie tool! En wilt u meer weten over hoe u een zonnepanelen offerte in bredere zin vergelijkt, kijkt u dan ook naar een speciaal artikel dat wij hierover hebben geschreven.

Omvormers vergelijken
Omvormer van SolarEdge, net geinstalleerd.

Zonnepanelen kopen betaling – het hele verhaal

De betaling bij zonnepanelen kopen is nu eenmaal een heikel punt die van aanbieder tot aanbieder varieert. Er zijn over de jaren een aantal klanten bij ons gekomen doordat wij uiterst liberale betalingscondities hebben. Om eerlijk te zijn is dat niet altijd in ons voordeel geweest. Veel van onze klanten zijn erg netjes met betaling, maar er zijn er natuurlijk ook tussen die misbruik maken van ons goede vertrouwen. We hebben echter vooralsnog besloten de betalingsregeling zo te laten om ons maximaal flexibel op te stellen tegenover onze klanten.

Eerder schreven wij al het artikel “Zonnepanelen offerte analyseren als een professional“. Dit is het tweede artikel in een reeks om u klaar te stomen voor het offerte-proces van zonnepanelen.

Zonnepanelen kopen
Zo’n mooie SolarEdge omvormer hebt u strakst ook hangen. Klik op de afbeelding voor meer info over SolarEdge.

Vooruitbetaling

Wat we ook vaak horen, en waar vooral grote spelers op de markt zich schuldig aan maken, is dat ze een betaling eisen voor het maken van een offerte. Voor dat ze op bezoek komen, moet u eerst een bedrag van ongeveer € 70,- overmaken om überhaupt een offerte te krijgen. Vaak is het dan zo geregeld dat u dat bedrag gecrediteerd krijgt op de uiteindelijke factuur, maar als u niets koopt, bent u het kwijt.

Wij hebben alle begrip voor partijen die deze methode gebruiken. Het is natuurlijk nooit leuk om werk voor niets te doen. Mensen worden zo gestimuleerd om eerst te bepalen of ze wel echt belangstelling hebben voor zonnepanelen kopen. Als ze namelijk echt geïnteresseerd zijn, dan zullen ze bereid zijn de € 75,- te betalen.

Voor veel mensen, natuurlijk, voelt dit echter vaak niet goed. Zonnepanelen kopen is nu eenmaal niet iets waar mensen veel over weten of iets wat ze echt nodig hebben. Ze willen zich vaak over dit onderwerp wat meer inlezen en hebben wat tijd nodig zich erop te oriënteren. Zo een betaling vooraf, doet zich behoorlijk opdringerig voor.

Zonnepanelen kopen
Heerlijke LG zonnepanelen

Termijnbetalingen

Wat wij vroeger hadden, en wat eigenlijk heel gebruikelijk is bij de meest zonnepanelen aanbieders is dat er één of meerdere aanbetalingen worden gedaan. Het nadeel daarvan is dat het geen zekerheid biedt. Zowel voor u als klant niet, als voor de zonnepanelen installateur niet. Als er bijvoorbeeld complicaties zijn van welke aard dan ook, dan zit u op hete kolen omdat al een deel van uw geld weg is zonder dat u een werkend systeem hebt. Voor de zonnepanelen-installateur is het ook vervelend, omdat hij toch nog op een aanzienlijk deel van zijn geld moet wachten. Onze filosofie is dat wij de klant liever van die angst bevrijden en het initiatief bij onszelf houden om de klus zo snel mogelijk tot een goed eind te brengen.

Een aanbetaling bij ons was gebaseerd op twee stadia. De eerste was de algemene aanbetaling die gemaakt moest worden bij het tekenen van de offerte. Deze aanbetaling was 25% over het volledige btw bedrag. 55% van het totale eindbedrag moest worden betaald bij het leveren van de materialen – vaak een paar dagen tot een dag voor de installatie. Dat betekent dat er uiteindelijk maar 20% hoefde te worden afgerekend op het eind, als de installatie voltooid was.

Uiteindelijk was een andere belangrijke reden voor ons om te stoppen met de termijnbetalingen, omdat wij niet meer de spullen vooraf bij de klant stalden. We lieten ze vanaf ongeveer midden 2015 gewoon bij onze installateurs afleveren en meenemen op de dag van de installatie. Dat scheelde een hoop geregel van naast de betalingsadministratie, ook de planning van de installatie en de communicatie daarover.

Mensen die er onze Algemene Voorwaarden op na slaan, zullen zien dat onze oude termijnbedragen nog steeds vermeld staan in de betalingscondities. Wij zijn ons hiervan bewust. We laten dat ook staan omdat we van sommige mensen wel verwachten dat ze in termijnen betalen en wij willen deze mensen niet het gevoel geven dat we hen er tussenuit pikken.

Betaling achteraf bij zonnepanelen kopen

Tegenwoordig accepteren wij dus het volledige bedrag na oplevering van het systeem. Zoals we eerder al aangaven zijn wij veruit in de minderheid hiermee. Het termijn van betaling is, om enigszins ons cashflow gezond te houden, kort op de eindafrekening; namelijk drie dagen na oplevering. Toen we nog betaling in termijnen deden, lieten we onze klanten een week na oplevering betalen. Dat had ook weer zo zijn voordelen, omdat als er dan problemen waren, de klant nog het gevoel had een stok achter de deur te hebben om het probleem te verhelpen. Natuurlijk was dat niet helemaal de bedoeling, maar we vonden het geen probleem klanten op dat vlak wat meer zekerheid te bieden omdat ze toen toch al 80% van het bedrag hadden betaald.

Boter bij de vis voor zonnepanelen

In de toekomst gaan we waarschijnlijk een mobiel pinautomaat gebruiken om meteen bij oplevering te pinnen of de creditcard te gebruiken. Dat is gemakkelijk voor de klant en voor ons. Daar staan we uiteindelijk natuurlijk ook voor: ontzorgen.

 

‘I’ll Be Back — With Solar Panels’: Doe mee met Arnie in de strijd tegen klimaatverstoring

De Franse minister van milieu Nicolas Hulot schudt de voormalige gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger de hand. De laatste is oprichter van de R20-klimaatactiegroep, dat bijeenkwa, voor een vergadering op 23 juni 2017 bij bovengenoemde ministerie in Parijs. Politici, juridische deskundigen en activisten lanceerden een campagne in Parijs voor een wereldwijd pact om het mensenrecht te beschermen van een schone, gezonde leefomgeving.

Dat Schwarzenegger een voorvechter is voor actie tegen klimaatverandering is wel duidelijk uit de tientallen filmpjes die hij over de jaren opnam in welke hij op quasi humoristische toon de gevaren van klimaatverandering poogde onder de aandacht te brengen. Veel opgeleverd op nationaal niveau hebben zijn inspanningen niet; getuige de verkiezing van Trump als president. Binnen zijn eigen staat, Californië waarschijnlijk wel. De staat heeft het beleid van Trump van de hand gewezen en slaat een eigen, duurzame weg in waarin het zelf maatregelen treft om klimaatverandering te stoppen.

Het is moeilijk om de voormalige Californië gouverneur niet te bewonderen voor zijn pogingen om een gematigd, progressief beleid te bevorderen in deze tijden van ‘Take No Prisoners!’ politiek. Om te helpen, zouden we allemaal buiten onze kaders moeten denken op de door Californië-geïnspireerde manieren om de opwarming van de aarde te bestrijden. Sommige dingen lijken voor de hand liggend: kies duurzame energie, doneer aan goede doelen die het milieu redden en koop gezond voedsel voor mens en dier.

Zonnepanelen kopen
Zonnepanelen kopen

Wat ook zou kunnen: legaliseer marihuana. Als de Amerikanen passiever werden, zouden zowel de economische output als het verlangen om veel dingen te bezitten moeten verminderen. Daarbij zal het een zegen zijn op een gebied waar de VS economische overheersing heeft: snackwaren. Subsidie ​​voor geavanceerde virtuele realiteit als een middel zodat mensen minder snel in het vliegtuig stappen zou ook zijn voordelen hebben. Vliegen mensen toch, dwing ze dan allemaal het toilet te gebruiken om hun gewicht te verminderen en daarmee brandstof te besparen.

Mensen die protesteren voor nieuwe pijpleidingen zouden geen benzine mogen krijgen voor een week, of een maand als ze een voertuig gebruiken dat minder dan 40 km/l haalt om naar de protestbijeenkomst te rijden. Ook al zeggen ze: “ik rij een Prius”,  maar dan tweemaal bij hetzelfde sociale evenement  zijn en je ze daarna naar huis moet duwen.

De regering zou geen moeite moeten doen om kustlijnen te verdedigen tegen stijgende oceanen. Vernietiging van steden zoals Miami betekent minder economische groei en daarmee lagere uitstoot van broeikasgassen. Elke in weelde levende beroemdheid die het eenvoudige leven predikt moet maar een tijdje bij een Amish-gemeenschap gaan wonen. Dan piept hij wel anders. Voor elke vijfentwintig tweets die zo iemand stuurt, moet een fiets aangedreven generator lang genoeg werken om 20 watt uur te maken. Als u meer dan 2 minuten nodig hebt om uit te pakken voor de metaaldetector op het vliegveld, wordt u naar huis gestuurd. Amerikanen moeten zich aansluiten bij sportscholen, om 10% van hun lichaamsgewicht verliezen. Als we nu eens een fitnesscoach konden vinden om ons te adviseren. Iedereen die op een bus reist, moet er een kilometer achter kunnen lopen.

Tot slot: iedereen die hetzelfde zegt als Arnold en geen sou geeft over carbon offset programma’s, moet maar een maandje in Beijng gaan wonen. Ik vermoed dat er sprake zal zijn van een vernietiging van V.N. uitgaven voor dit probleem.

Zonnepanelen offerte analyseren als een professional

Dit artikel moet u helpen uw zonnepanelen offerte te analyseren als een professional met 10 aankooptips waarop u elke zonnepanelen offerte kunt scoren. Want Nederlanders kopen dan wel steeds vaker zonnepanelen, maar het blijft een behoorlijk pittige aangelegenheid om voor de eerste keer in te duiken. Voor de meeste mensen zijn het saaie onderwerpen: hoe een omvormer werkt, wat een paneel opwekt; het montagesysteem op het dak. Toch is het belangrijk om zaken als deze naast bijvoorbeeld uw algemene indruk van de installateur te leggen. Hoe meer factoren u afweegt des te beter uw beslissing zal zijn.

Zonnepanelen offerte
Zonnepaneel installatie

Wat ons betreft is de vraag dus hoe een huiseigenaar een zonnepanelen offerte moet evalueren om aanbiedingen van verschillende aannemers te vergelijken als appels-met-appels. Daarvoor heb ik vandaag de tijd genomen om me erover uit te weiden en tien handige aankoop tips te schrijven hiervoor. Ja, we hebben 10 tips samengesteld om de zonnepanelen offerte van elke zonnepaneel aanbieder te kunnen deconstrueren en op waarde te kunnen schatten. Ongeacht hoe de voorstellen eruit zien of wat er wordt voorgesteld, zullen deze tips leiden tot een eerlijk prijskaartje voor u als klant, voor een goed product waar u jaren en jaren plezier van zult hebben. En iets positiefs aan het milieu zal bijdragen. Laten we dat ook niet vergeten natuurlijk.

10 Tips om de zonnepanelen offerte te evalueren en voorstellen te vergelijken

1) Bereken de prijs per Wattpiek

Een van de beste manieren om aanbiedingen te vergelijken is het berekenen van de prijs per Wattpiek. Zodra de aannemer de werkelijke installatieprijs heeft gegeven (inclusief apparatuur, arbeid en eventuele extra’s) is de berekening eenvoudig te maken. Neem de prijs en verdeel deze door de DC wattage om te komen tot de prijs per Wattpiek. Vooral als de aanbiedingen voor systeemgrootte dezelfde Wattpiek zijn, is de prijs per Wattpiek een makkelijker aantal om te berekenen.

2) Overweeg de reputatie van de fabrikant, de installateur en de andere aangeboden materialen

Wie zoekt, vindt. Zeker wie goed zoekt. Referenties zijn er in overvloed  en als er iets negatiefs ergens over te vinden is, dan is dat over het algemeen op het internet wel te vinden. Daarmee hebben we het niet over de sites van de fabrikanten of installateurs zelf, maar over forums. Google heeft zelf een referentie afdeling voor bij hun aangesloten bedrijven. Facebook ook. Voor zonnepanelen zelf zijn de verschillen niet zo groot, het verschil zit hem vaak wel in de geleverde diensten door de installateurs. Installatiewerk is mensen werk. Goede installateurs, daar betaalt u gewoon meer voor.

3) Bereken de terugverdientijd van een systeem

Hoeveel betaalt u vandaag voor elektriciteit? Wat krijgt u op de bank? Hoe zit dat over 10 jaar? Het antwoord op die vragen bepaalt het effect van het overstappen van uw huis naar zonne-energie. Het installeren van zonne-energie in uw huis gaat over het beheersen van de elektriciteitskosten. Voor een ruwe berekening van de terugverdientijd vermenigvuldigt u het aantal opgewekte kWh per jaar met € 0,20. U deelt de investering door het getal dat daar uitkomt. Een terugverdientijd van rond de 6 à 7 jaar is normaal. De terugverdientijd parameter hangt nauw samen met de prijs per Wattpiek natuurlijk.

4) Vraag om een leveringstermijn

Vaak heeft een installateur niet zijn eigen voorraad, maar bestelt hij op projectbasis van een groothandel. Het nadeel daarvan is dat hij afhankelijk is van de grillen van de markt. Als een zonnepaneel niet goed leverbaar is, dan komt u daar liever direct achter in plaats van dat u maanden tevergeefs zit te wachten terwijl u bij een andere aanbieder al onder de pannen was geweest voor een paart tientjes extra.

5) Hulp met het terugvragen van de btw

Mensen, dit stelt niets voor. Hier kun je als installateur in goed geweten geen geld voor vragen, vinden wij. Toch doen sommige installateurs het. € 80,- is het bedrag dat wij er vaak voor horen genoemd. Dus wij begrijpen dat mensen alles dat met de Belastingdienst te maken heeft eng vinden, maar dit is het moment om even dapper te zijn en het gewoon zelf te doen. Met de juiste instructies, en die zijn zo online te vinden, doet u dit in een handomdraai en bespaart direct € 80,-.

6) Aangesloten garantiefondsen of bijzonder keurmerken

Sommige installateurs geloven erin, anderen niet. Het feit is dat de markt voor zonnepaneelinstallateurs een bij elkaar geraapt zooitje is en dat er geen instanties met aanzien en geschiedenis zijn waar legitimiteit aan ontleend kan worden. Nieuwere organisaties als SGZE of Zonnekeur proberen in dat gat te springen, maar als je bij deze organisaties zelf doorvraagt, blijkt dat het weinig om het lijf heeft. Desalniettemin zou ik toch voor een bedrijf kiezen die aangesloten zat bij zo’n organisatie. Het zegt toch wel wat dat een bedrijf wil bijdragen aan een opgeruimd milieu en structuur poogt aan te brengen op de markt.

7) Op bezoek of op afstand

Er is geen software zo goed dat erop afstand een betere zonnepanelen offerte kan worden gemaakt dan na een huisbezoek. Natuurlijk zijn er uitzondering. Er lopen genoeg incompetente installateurs rond die daken verkeerd inmeten waardoor een installatie op de dag ván niet geplaatst kan worden. Tsja, dat is een bittere pil. Achteraf moet dan opnieuw onder de prijs onderhandeld worden. Dat is geen goede uitgangspositie omdat de wet een installateur goed beschermt tegen wanbetalers. Bent u het ergens niet mee eens, mag u niet zo maar betaling achterhouden. Zorg er dus voor dat u niet met tegenvallende kosten komt te zitten achteraf en nodig een specialist uit op bezoek. En drie weten altijd meer dan één!

Zonnepanelen offerte
Een installateur kan veel beter ter plekke uitleg en toelichting geven dan op afstand.

8) Wie installeert er?

Kijk, installateurs groot en klein maken gebruik van externe installateurs. Zelfs elektriciteitsmaatschappijen doen dat. Verkopen is een vak, en installeren is een vak. Sommige kunnen beide, maar de meesten maar één goed, als ze mazzel hebben. Het voordeel van een bedrijf dat zich puur richt op service en verkoop, is dat u altijd kunt opbellen en geholpen wordt. Staat uw installateur op het dak, dan kan hij u niet zo goed helpen met uw btw aangifte. Vraag hoe het bij een organisatie geregeld is. Werken ze lang samen met de installateurs? Hebben ze een samenwerkingsovereenkomt? Wie spreekt u aan als iets niet goed werkt?

Zonnepanelen offerte
Een installateur kijkt op het dak

9) Bekabelingsroute en hulpmiddelen voor communicatie

Goede installateurs hebben bouwkundig inzicht en weten altijd een manier te bedenken om uw systeem aan te sluiten op de meterkast en de omvormer met het internet te verbinden. Als niet in de zonnepanelen offerte staat hoe de installateur e.e.a. aansluit, is dat een serieuze tekortkoming. Hiermee toont hij niet alleen zijn expertise (of gebrek daaraan), maar ook de haalbaarheid van het project. Geloof me, op de dag van de installatie wilt u niet chagrijnige installateurs hebben die tevergeefs gaten aan het boren zijn in uw woning om een route te bedenken. Dat moet van te voren uitgedacht zijn en gecommuniceerd worden. Dit punt houdt sterk verband met bezoek op afstand ja/nee.

Zonnepanelen offerte
Installateur aan het werk in de meterkast

10) Voorkomen contactpersoon

Niet iedereen heeft een even vlotte babbel, maar juist met zonnepanelen wil je dat ook niet. Je hebt een contactpersoon nodig die al eens met elke vraag geconfronteerd is, een deskundige indruk maakt en boven de stof staat. Goed Nederlands in taal en geschrift, vertelt u veel over een persoon.

Laat ik eindigen met een heel belangrijke punt over mensen die ook nog overwegen te huren: gratis zonne-energie of een gratis zonnepaneel-installatie bestaat niet. In de afgelopen jaren hebben we opgemerkt dat er meer nieuwsverhalen komen over het huren van zonne-energie die toch niet helemaal gratis blijken te zijn. In feite kan het huren van zonnepanelen 2-3 keer duurder zijn dan het gewoon in één keer aan te schaffen.

Langzaam aan peuzelen SolarEdge en Enphase de particuliere markt op, maar de grootste uitdaging wacht hun nog – I

Wanneer een bedrijf een nieuw product introduceert dat een snelle afname geniet en de manier verandert die een industrie werkt, valt dat samen met positieve zakelijke vooruitzichten. Maar dit zijn vreemde tijden in de duurzame-energie wereld. Ongekende inzet komt overeen met een vertraging in de groei van particuliere zonne-energie, zelfs als de prijzen blijven dalen en de grote spelers in de industrie worstelen om kosten te besparen en bij te blijven. Die onzekerheid bevindt zich nu ook in de hulp-industrie: omvormers. Een van de spannendere ontwikkelingen in de omvormer wereld is de trend van de kleine beweging van grote gecentraliseerde omvormers, die een groep zonnepanelen bedienen, naar elektronica om afzonderlijk op elke module stroomproductie te lokaliseren – parallel geschakelde techniek. Enphase leidt nu in zijn tiende bestaansjaar de markt voor micro-omvormers, terwijl de jongere SolarEdge een concurrerende technologie biedt die gelijkstroom optimizers op elke module installeert en ze aansluit op een string-omvormer.

SolarEdge zonnepanelen omvormer
SolarEdge systeem

Deze twee bedrijven controleerden in 2015 95% van de elektriciteitsmarkt voor parallelle techniek. In de Amerikaanse particuliere markt heeft SolarEdge dit jaar een marktaandeel van 31 procent in het tweede kwartaal. Enphase heeft 24 procent. Module-level power electronics (parallele techniek) bedroeg 56 procent van de Amerikaanse particuliere installaties in Q2, volgens het Amerikaanse PV Leaderboard van GTM Research. De toekomst ziet er helder uit voor deze twee: ze kunnen de golf van micro-elektronica berijden – die steeds kleiner, goedkoper en krachtiger worden – terwijl traditionele omvormer vastzitten met hogere productie kosten. De laatste ronde van de National Electrical Code standaarden in de V.S. duwt ook installateurs naar een gedistribueerd model zoals die van parallele producten, door de veiligheidsvoordelen van het lokaal afsluiten van een brand in geval van brand. “Het is een belangrijke driver voor het extra gebruik van module-level power electronics,” zei Scott Moskowitz, een senior analist bij GTM Research die zonnepaneel-installaties en technologie omvat. “Als ze een paar cent extra betalen voor snelle uitschakeling, denken veel installateurs dat ze ook de extra voordelen van modulair elektronica kunnen krijgen.”

Enphase zonnepanelen omvormer
Enphase systeem

Maar zowel Enphase als SolarEdge staan ​​voor grote uitdagingen voordat ze tot die glimmende toekomst kunnen komen. Enphase heeft in september een reorganisatie aangekondigd en heeft 11 procent van zijn personeelsbestand ontslagen in de hoop 20 miljoen dollar aan jaarlijkse bedrijfskosten te besparen. SolarEdge’ aandelen hebben een duik genomen, en er zijn korte inzetten tegen de stijging van de markt als gevolg van de turbulentie van de markt en de dreiging van Chinese omvormer fabrikanten die met goedkopere producten de markt saboteren. Het helpt niet dat de grootste SolarEdge-klant tot dusver, SolarCity, door Tesla is overgenomen die het voornemen hebben aangekondigd om over te schakelen naar omvormers die in huis zijn gemaakt. SolarEdge en Enphase, deze twee rivaliserende bedrijven kijken elk uit naar een toekomst waarin hun technologie de gene is die slaagt. De vraag is nu hoe ze daar kunnen komen.

De Enphase omvormer benadering

Enphase heeft ervoor gekozen om een ​​pure kostenreductie-strategie te vermijden. In plaats daarvan heeft het bedrijf het moeilijkere pad gekozen om functies toe te voegen terwijl kosten worden bespaard. “We besparen kosten uit de productie, we voegen functies toe, en wel functies die onze klanten in staat stellen geld te besparen in hun werkzaamheden,” zei Reed. Micro-omvormer-klanten – PV-installateurs – reageren niet op de zware onrust van de zonne-energie op dezelfde manier, merkte Reed op. De mega-installateurs scrambelen om kosten te besparen, maar de tweede- en derde-niveau installateurs, meer regionale en lokale spelers, zijn niet onder druk. “De Tier 2’s en Tier 3’s gaan voor kwaliteit in de markt, en ze willen echt lange termijn relaties met klanten hebben,” zei Reed. “Dat voert hen naar hoog-vermogen en hoogwaardige installaties op daken.” Deze aanpak komt beter overeen met het productaanbod van Enphase. Naarmate de topspelers van de zonne-industrie hun bedrijfsmodellen aanpassen, is Enphase bereid om de ‘lange staart’ segment van zijn klantenbasis te laten groeien. Dat hoogwaardige, high-power-stuk bedrijf groeit als percentage in de loop der tijd, voorspelt Reed, omdat het de uiteindelijk besparingen biedt: minder modules op het dak, minder montagemateriaal, minder arbeid, en minder koper om de elektriciteit te vervoeren. Inderdaad, de nieuwe IQ6 micro-omvormer van Enphase zal worden verzonden in 2017 en is ontworpen om klanten geld te besparen door de installatie-ervaring te stroomlijnen, aldus Reed. Het kost 50% van het gewicht uit het kabelsysteem en elimineert duurzaam elektrisch werk op het dak door meer plug-and-play functies te hebben. “We zien zeker harde kosten voor onze installateurs dalen, maar we zijn ook actief in onze productlijnen, die voor onze installateurs zachte kosten besparen,” zei Reed. Enphase is ook bezig geweest met nieuwe inkomensstromen als buffers tegen moeilijke tijden in de particuliere micro-omvormer markt. Het bedrijf lanceerde een energieopslagproduct in Nieuw-Zeeland en Australia dat gebruik maakt van de gedistribueerde AC-architectuur van de micro-omvormer. Het accu systeem komt vroeg in 2017 naar de VS. Enphase lanceerde ook een commerciële micro-omvormer ontwerp, maar dat is nooit een kernonderdeel van de strategie geweest. Reed noemde het een ‘goede verbetering’ – als uitbreiding op de particuliere markt dat de prijs van de apparatuur drijft. Het wordt geleidelijk zo meer concurrerend, ook in de commerciële sector. Particuliere klanten maken nog steeds ongeveer 85 procent van de bedrijfswerkzaamheden uit.

Lees hier verder.

 

Nieuwe ontwikkelingen onderzoek perovskiet: de mogelijke opvolger van slicium voor zonnecellen

We horen het vaak: mensen die de aanschaf van zonnepanelen uitstellen omdat ze er zeker van zijn dat er betere, hogere efficiënte panelen aankomen die de huidige zonnepanelen in een stofwolk achter zich zullen laten. Niets is minder waar. Echte doorbraken, zijn nog lang niet in vizier. Wel worden er enige vorderingen gemaakt.

Een recente studie, aangesloten bij UNIST, vond de sleutel om op een ​​nieuwe kosten-efficiënte manier zonnepanelen te produceren uit anorganische-organische hybride perovskiet zonnecellen (PSC’s). Met deze methode is een nieuwe wereldrecord efficiëntie van 22,1% in kleine cellen en 19,7 procent in 1- vierkante centimeter cellen reeds behaald.

Deze ontwikkeling komt voort uit een onderzoek, uitgevoerd door professor Sang-Il Seok van Energy and Chemical Engineering bij UNIST in samenwerking met professor Jun Hong Noh van Korea Research Institute of Chemical Technology en professor Eun Kyu Kim van Hanyang University, die beide deelnamen als co- auteurs van de studie.

Een belangrijk kenmerk van deze technologie is het vermogen om het dominante defect in perovskiet halogeniden (die bekend staat om de foto-elektrische efficiëntie) te verminderen. De resultaten, gepubliceerd online in de 30 juni uitgave van het tijdschrift Science, tonen aan dat een zorgvuldige controle van de groeivoorwaarden van perovskiet lagen met het beheer van gebrekkige halideanionen essentieel is voor het realiseren van hoogwaardige dunne film-PSC’s op basis van loodhalogenide-perovskiet absorbeerders.

Perofskiet zonnecel

 

“Deze studie kan de huidige record efficiëntie van perovskiete zonnecellen verbeteren van 20,1% naar 22,1%,” zegt professor Seok. “Dit zal de commercialisering van de budget, high performance perovskiete zonnecellen versnellen.”

Perovskiet is een unieke kristalstructuur, bestaande uit formamidinium met meerdere kationen en gemengde halide anionen. Een perovskiet zonnecel (PSC) is een type zonnecel, die de perovskiet gestructureerde verbinding omvat, meestal een hybride organisch-anorganisch lood of tinhalogenide-materiaal, als de licht-oogende actieve laag.

Een organisch-anorganische hybride PSC is een type zonnecel, die de perovskiet gestructureerde verbinding omvat, zoals de licht-ogende actieve laag. Dergelijke apparaten hebben veel onderzoeksbelang geïnspireerd door hun toepassingen in zuinige zonnecellen en lichtemissie. Inderdaad tonen deze zonnecellen niet alleen relatief hoge fotovoltaische energieomzettings efficiënties (boven 22%), maar ze kunnen ook gemakkelijk worden vervaardigd met behulp van goedkope anorganische-organische perovskiet verbindingen.

De vorming van een dichte en uniforme dunne laag op de substraten is cruciaal voor de fabricage van high-performance PSC’s. De concentratie van defectstaten, die de prestaties van een cel verminderen door de openingsspanning en de stroomstroomdichtheid te verminderen, moet zo laag mogelijk zijn.

Het onderzoeksteam rapporteert dat zorgvuldige controle van de groeivoorwaarden van perovskietlagen met het beheer van gebrekkige halideanionen essentieel is voor het realiseren van hoogwaardige dunne film-PSC’s op basis van loodhalogenide-perovskiet absorptie.

Uit hun studie bleek het onderzoeksteam de introductie van extra jodide-ionen in de organische kationoplossing voor elkaar te hebben gekregen, welke worden gebruikt om de perovskiet lagen te vormen. Door middel van een intra-moleculaire uitwisselingsproces, vermindert de concentratie van diepgraadse defecten. Het resultaat toonde aan dat de defecte gemanipuleerde dunne perovskietlagen de fabricage van PSC’s met een gecertificeerde energie-omzettingsefficiëntie van 22,1% in kleine cellen en 19,7% in 1 cm2 vierkante centimeter cellen mogelijk moet maken.

De energie-omzettingsefficiëntie van deze PSC’s met verminderde defecten bedraagt ​​22,1% en is officieel gecertificeerd door het National Renewable Energy Laboratory (NREL).

“De sleutel is om het vervaardigen van hoogwaardige zonnecellen zonder defecten in materialen die energieverlies veroorzaken bij het omzetten van zonlicht naar elektriciteit te maken,” zegt professor Seok. “Onze studie presenteert een nieuwe methode die de vorming van deep-level defecten onderdrukt, waardoor een nieuwe record efficiëntie voor PSC’s wordt gehaald.”

SolarEdge gaat naar de rechtbank om Enphase reclame te stoppen

De toon op de omvormer markt is verbitterd geworden. Niet langer bestoken fabrikanten elkaar met prijzenoorlogen, maar nu ook met rechtszaken. Daarmee is de verzuring van de markt in een verhoogd tempo ingezet. In dit geval gaat het om een video waarin Enphase onterecht wegzet als moeilijk en tijdrovend om te installeren. In de afgelopen maanden heeft een rechtbank in de VS zich gebogen over de aanklacht van SolarEdge aan het adres van Enphase.

Enphase vs. SolarEdge. Micro-omvormers vs. optimizers. Parallel vs. Serieel.
Enphase tegen SolarEdge, nu ook in de rechtbank.

De rechtbank weigerde SolarEdge’ verzoek om een ​​tijdelijke gerechtelijk bevel uit te vaardigen, maar kondigde wel een versnelde planning aan om te horen of het bedrijf een voorlopig bevel zou moeten krijgen om Enphase te stoppen met het uitzenden van de voor SolarEdge belastende video’s. SolarEdge spreekt van “onjuiste en misleidende reclame en de inbreuk op SolarEdge’ wettelijk beschermde en federaal geregistreerde handelsmerken”. Het gaat om een video die Enphase Energized AC module ten opzichte van string optimizers aanprijst.

In tegenstelling tot zoveel andere rechtszaken, zijn de vragen in dit geval vrij gemakkelijk te begrijpen. Volgens de zaak van SolarEdge is de vraag of de video (zie hieronder) een eerlijke vergelijking van de installatietijden tussen de producten van de twee bedrijven laat zien en of Enphase het recht heeft om het logo van SolarEdge in de video te gebruiken.

In de video wordt een zonnepaneel-installatie geïnstalleerd die een systeem op een woondak installeert en aangeeft dat met behulp van de nieuwe Enphase-powered module de installatie tijd met de helft bespaart wordt ten opzichte van een SolarEdge power optimizer systeem. Natuurlijk, indien er van Enphase de embedded materialen worden gebruikt, zouden de installateurs tijd en arbeidskosten besparen. Echter, die materialen bestaan er ook van SolarEdge. Dat er in dat geval nog steeds installatietijd bespaart wordt, is hoogstonwaarschijnlijk.

SolarEdge zegt daarom ook dat de vergelijking niet een eerlijke vergelijking is (het “onjuiste en misleidende reclame” onderdeel van de rechtszaak). Het bedrijf schrijft (dikgedrukt in het origineel):

Een eerlijke vergelijking zou systemen testen die zowel ingebedde producten gebruiken: Enphase’s embedded micro-omvormers en SolarEdge’s embedded power optimizers. De time-lapse video vergelijkt echter Enphase embedded micro-omvormers met SolarEdge’ non-embedded power optimizers.

Logisch dus, dat de vergelijking mank loopt.

Enphase’ reclamecampagne is dus letterlijk onjuist, omdat de geteste situatie niet kan vaststellen dat een PV-systeem met Enphase producten twee keer zo snel geïnstalleerd wordt als PV-systemen op basis van optimizers. Misleidinde reclame, waar SolarEdge zich namens de consument voor opwerpt. En natuurlijk ook een beetje voor zichzelf.

Dit is de echte crux van de zaak. Het handelsmerk probleem is in dit geval redelijk insignificant. Hier heeft Enphase niet zo veel van te vrezen. Enphase is legitiem in zijn reactie bewogen. In veel andere gevallen die hier op lijken hebben rechters het opgenomen voor de verweerder.

Daarnaast weigerde de rechtbank het verzoek van SolarEdge om een ​​onmiddellijke TRO te stellen, omdat het bedrijf “helemaal niet de kans op onmiddellijke onherstelbare schade heeft vastgesteld”. Een TRO is een memorandum op het verder afspelen van het filmpje namens Enphase. Maar SolarEdge beweert dat de video zou kunnen leiden tot een “omzetting van de verkoop van SolarEdge naar Enphase producten, en daarmee schade aan de reputatie van SolarEdge en het verlies van goodwill in verband met de merken en producten van SolarEdge”. De rechter hoorde op 4 augustus pleidooien om te bepalen of deze beslissing herzien moest worden. Als SolarEdge een voorlopig bevel tegen Enphase zou kunnen krijgen die hen ertoe zou dwingen de reclamecampagne te stoppen tot de volledige zaak in de rechtbank kan worden gehoord, zou dat een belangrijke tussen-overwinning voor het SolarEdge zijn.

De Enphase-advertenties weerspiegelen een nieuwe agressieve houding tussen de omvormer fabrikanten. Al jaren heeft het bedrijf dat vroeger de micro-omvormer markt domineerde het steeds lastiger met kapers op de kust zoals SolarEdge. De kwartaalcijfers van Enphase hebben aanhoudende verliezen getoond, zelfs nadat de onderneming vorig jaar $ 20 miljoen aan bezittingen heeft verkocht. Enphase heeft ook een deel van haar divisies afgestoten, waaronder zijn onderhoudsactiviteiten.

Enphase micro-omvormers koers zonnepanelen
Enphase koers

In het eerste kwartaal van 2017 liet Enphase zien dat de verliezen weer stijgen na het inkrimpen in het vierde kwartaal van 2016. Het werd ook in de loop van juni bedreigd door uitschrijving van de Nasdaq vanwege de lage aandelenkoers.

Het plan van Enphase: Maak micro-omvormers goedkoper dan string-omvormers

Als het gaat om Nederlandse zonnepaneel-installaties torenen de conventionele string-omvormers boven de andere uit qua omzet. Maar micro-omvormers, die klein zijn in zowel fysieke grootte als marktaandeel, overtreffen de string-omvormers op gebied van prijs als betrouwbaarheid. Enphase, ‘s werelds grootste producent van micro-omvormers, plannen om binnen twee jaar conventionele omvormers op prijs te verslaan. Als ze hun doel bereiken om de kosten van micro-omvormer door de helft te snijden, verandert de manier waarop in Nederlander zonne-energie wordt geïnstalleerd.

Onze postie over Enphase wordt wel duidelijk van hoe wij over het bedrijf schrijven in onze kennisbank. Wij vinden Enphase duur en zijn niet onder de indruk van de garantievoorwaarden die gesteld zijn. Toch willen we in dit artikel aandacht besteden aan een ontwikkeling die wij toejuichen. Laten we voor de leek toch maar bij het begin beginnen:

Wat is een string-omvormer?

U vindt de details van de verschillen tussen string-omvormers en micro-omvormers hier. In een notendop zijn string-omvormers veel vaker gebruikt in Nederland. Ze zijn groot en maken lawaai. Gewoonlijk neemt een 5 kilowatt uitvoering net zoveel ruimte op als 35 liter ijs – of dezelfde hoeveelheid minder lekker materiaal – en weegt ongeveer 24 kilogram.

sma string-omvormer
SMA string-omvormer

String-omvormers gebruiken zonnepanelen die in serie zijn aangesloten op een kabel die een string wordt genoemd. Deze stuurt de Direct Current (DC) naar een centrale omvormer die het omzetten naar de wisselstroom (AC) faciliteert. Deze stroom gebruiken we in onze huishoudens; hier draaien apparaten in huis op. Terwijl de omvormer probeert om de de stroomuitvoer van de panelen te maximaliseren, is het nadeel dat als één paneel op een string het slecht doet, alle panelen slecht gaan presteren. Hierdoor is het heel belangrijk dat alle panelen op een string dezelfde oriëntatie hebben en dezelfde hoeveelheid zonlicht ontvangen.

Het voornaamste voordeel van string-omvormers is op dit moment de prijs. Het is tot nu toe veel goedkoper dan de micro-omvormer concurrentie. Bijvoorbeeld: een 5 kW- string-omvormer is bij groothandelaren te koop voor een prijs tussen € 1.000- € 2.000 afhankelijk van de kwaliteit. 5kW micro-omvormers zullen dichter bij de € 3.500 liggen.

Wat is een micro-omvormer?

In een notendop zijn micro-omvormers kleine baby omvormers die onder zonnepanelen hangen en direct de opbrengst uit een gelijkstroom paneel omzetten in wisselstroom dat in de huizen kan worden gebruikt. Het omzetten van de gelijkstroom op het dak zorgt er dus voor dat er binnen geen apparaten komen te hangen die geluid en warmte produceren. Hoewel kabels die DC dragen zeer veilig zijn wanneer ze op NEN1010 standaarden zijn geïnstalleerd, is AC nog veiliger. Als er iets misgaat, is er veel lager kans op een ​​brand.

micro-omvormer enphase

Micro-omvormers optimaliseren de uitvoer van elk paneel waaraan ze zijn gekoppeld. Dus als één paneel een probleem heeft, is het niet van invloed op de prestaties van de anderen. Dit betekent dat ze over het algemeen 5-15% meer elektriciteit zullen produceren dan string-omvormers en daar is wetenschappelijk bewijs voor om dat te aan te tonen. Als de twee typen aangepast worden aan de prijs per watt, zijn micro-omvormers dus goedkoper aangezien er minder panelen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid elektriciteit te genereren. En omdat de panelen onafhankelijk van elkaar geschakeld zijn, kunnen zij zo geplaatst worden om hun ​​eigen verbruik van zonne-energie te maximaliseren.

enphase micro-omvormers
Enphase micro-omvormers

De micro-omvormers van vandaag passen gemakkelijk in mijn uitgestrekte hand. En voor mensen die minder grote handen hebben dan ik, zullen ze waarschijnlijk ook in hun uitgestrekte hand passen.Het belangrijkste nadeel van micro-omvormers op dit moment is de prijs. Als gevolg van de extra kosten worden ze alleen gebruikt in ongeveer 1% of minder van de Nederlandse zonnepaneel-installaties. Maar er zijn bedrijven die dit willen veranderen.

Wat is Enphase?

Enphase is verreweg ‘s werelds grootste producent van micro-omvormers maar er zijn ook andere bedrijven klaar om in dit veld mee te doen. Zodra een van de anderen het vermogen laat zien om te concurreren met string-omvormers op prijs, zal de markt hen aan de voeten liggen. Het zal waarschijnlijk resulteren in een titanen strijd om marktaandeel. Enphase heeft het voordeel van grootte, ervaring en reputatie; maar kleine bedrijven kunnen knap zijn en grote spelers hebben diepe zakken en zullen bereid zijn om op korte termijn geld te investeren om in te halen als ze denken dat grote winsten in de toekomst kunnen worden gehaald. Een geduchte tegenstander voor Enphase zou APS kunnen zijn. Ongeacht wie er klaar staat om in te springen, garandeert dit de daaruit voortvloeiende prijsverlaging dat conventionele string-omvormers een grote klap zal kunnen toedelen. Persoonlijk hopen wij dat geen bedrijf de concurrentieslag wint. Wij willen dat ze elkaar bij elkaar houden, ten voordele van consumenten met betere betrouwbaarheid in één hand en lagere prijzen in de andere. Maar dat ligt in de toekomst. Op dit moment is Enphase’ grootste concurrentie niet van andere micro-omvormers, maar DC-optimizers van bijvoorbeeld SolarEdge. Deze technologie is oppervlakkig vergelijkbaar met micro-omvormers, omdat ze onder individuele zonnepanelen worden gezet en hun output maximaliseren. Maar ze zijn goedkoper en zet het zonnepaneel niet gelijk om in AC. In plaats daarvan hebben ze nog een conventionele string-omvormer nodig om dit te doen. Uiteraard, als huishoudens het voornaamste voordeel van micro-omvormers kunnen krijgen voor ongeveer dezelfde of lagere kosten, is dat een groot probleem voor Enphase. Met SolarEdge is dat wel het geval en de kast die binnen hangt maakt nauwelijks geluid.

U leest hier verder over de micro-omvormers van Enphase

LG Solar en Enphase maken micro-omvormer geïntegreerde zonnepanelen

LG ACe module

ACe panelen

 

Twee van de grootste en meest vooraanstaande in PV namen bundelen de krachten voor de productie voor een uniek paneel. Kwam SolarEdge in combinatie met meerdere Chinese fabrikanten met de smart-modules, dan komen Enphase en LG met een heuse AC module. Het advies blijft evengoed SolarEdge te nemen, maar dat terzijde.

De AC module van LG en Enphase

Volgens een gezamenlijke perspublicatie van LG en Enphase, moet de nieuwe LG Neon 2 ACe  het logistieke en installatieproces van zonnepanelen voor huiseigenaren versimpelen. De samenwerking tussen LG Electronics en Enphase, die vorig jaar gesmeed is, heeft tot doel PV-oplossingen een makkelijkere investering te maken voor particulieren. De ACe is het eerste resultaat van de samenwerking voor residentiële installaties, en vermindert de installatietijd van de installatie met de helft in vergelijking tot conventionele modules. Dat, natuurlijk, gebruikmakend van de meest geavanceerde technologie.

Makkelijke installatie

LG NeON 2 ACe combineert hoge prestaties en een vereenvoudigde gebruikerservaring, die de processen van logistiek, installatie en monitoring combineert. De installatie, altijd een struikelblok voor huiseigenaren, wordt enorm versimpeld met de geïntegreerde AC module. De micro-omvormer en de kabel wordt aangesloten zonder de twee producten afzonderlijk te hoeven installeren. Zodra de installatie op het dak voltooid is en de interne software van Enphase is opgestart, kan op afstand de Enphase-apparatuur en beheersoftware worden opgestart vanuit elk internet-gekoppeld device.

Reactie CEO LG en Enphase

“We zijn toegewijd aan het uitbreiden van de mogelijkheden die de PV-industrie te bieden heeft en wij willen graag prroducten leveren die in alle opzichten op de consument zijn gericht,” zei Stephen Hahm, vice-president en hoofd van LG Electronics’s Energy Solutions-onderneming. “Onze alliantie met Enphase heeft ons in staat gesteld het proces voor de consument te stroomlijnen, waardoor we een beroep op een bredere consumentengroep kunnen doen terwijl de efficiëntie die consumenten verwachten van LG, nog steeds op de eerste plek komt.” Paul Nahi, president en CEO van Enphase Energy, zei: “Enphase is opgericht met de visie om zonne-energie eenvoudig en energie sparend te maken. Onze samenwerking met LG op deze Enphase Energized AC module is nog een voorbeeld van hoe we die visie uitvoeren.”

Geavanceerde technologie, dezelfde duurzaamheid en garantie, met daarna extra veiligheid

LG NeON 2 ACe maakt gebruik van gloednieuwe cello-technologie, die de in de industrie gangbare drie busbarren vervangt met 30 dunne draden, waardoor de output en betrouwbaarheid worden verbeterd. Deze markt leidende technologie zorgt voor meer energie-efficiëntie en hoge temperatuur prestatie eigenschappen. Deze innovaties zijn esthetisch ontworpen waardoor ze een slanke, zwarte look hebben.

De energie die door dit zonnepaneel wordt opgewekt, kan veilig worden omgezet in wisselstroom. Een ander product van dit revolutionaire partnerschap is de strategisch gepositioneerde afstand van 15mm dat de DC-module en de micro-omvormer scheidt, waardoor elke impact op prestaties en betrouwbaarheid wordt verminderd en voldoende luchtstroom voor koeling mogelijk gemaakt wordt.

LG: Sterk en betrouwbaar

LG Neon 2 ACe komt ook uit met de robuuste 12-jarige garantie van LG Electronics en een 25-jarige garantie voor de micro-omvormer van Enphase daarachter. LG probeert alle verwachtingen van de klant te overschrijden. Het geanodiseerde aluminium frame van het paneel kan een frontlading tot 6000 Pa verdragen en een achterlading tot 5,400 Pa. Dit product is gebouwd om lang mee te gaan.

De grote winnar op Intersolar

LG heeft vier Intersolar Awards gewonnen voor de innovatieve NeON2 BiFacial-PV-module bij Intersolar Europe in 2016. LG kreeg in 2013 al de prijs met de NeON, gevolgd door Neon 2 en Mono X NeON in 2015 en opnieuw in 2016 voor de NeON R.

Over LG Electronics in de VS

LG Electronics USA, Inc., gevestigd in Englewood Cliffs, N.J., is de Noord-Amerikaanse dochteronderneming van LG Electronics, Inc., een wereldwijde technologieleider met een geschatte waarde van 48 miljard dollar in huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica en mobiele communicatie. LG Electronics verkoopt een reeks stijlvolle en innovatieve huishoudelijke apparaten, home entertainment producten, mobiele telefoons, commerciële displays, airconditioning systemen en zonne-energie oplossingen in de Verenigde Staten – allemaal onder LG’s ‘Life’s Good’ marketing motto.

Over Enphase Energy,

Enphase Energy, een wereldwijd energie technologiebedrijf, levert slimme, gebruiksvriendelijke oplossingen die zonne-energie opwekking, opslag en beheer op één intelligent platform verbinden. Het bedrijf revolutioneerde zonne-energie met zijn micro-omvormer technologie en produceert ‘s werelds enige echt geïntegreerde oplossing voor zonne-energieopslag. Enphase heeft meer dan 14 miljoen micro-omvormers verscheept en meer dan 620.000 Enphase systemen zijn in meer dan 100 landen ingezet.

Bent u ook geinteresseerd in een aanbieding met LG zonnepanelen en Enphase? Bekijk dan eens de tool van Mijnzonnepaneelofferte.nl!